EPC - EPB
Valuma is gediplomeerd energiedeskundige type A en levert, conform de huidige wetgeving, een volledig EnergiePrestatieCertificaat af.

Wat is een energieprestatiecertificaat of EPC?

Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio,...

Bij verkoop geldt de verplichting sinds 1 november 2008. Bij verhuur geld deze verplichting vanaf 1 januari 2009.

Dit EPC-attest is 10 jaar geldig.

Het energieprestatiecetificaat werd ingevoerd ter verbetering van het energiebeheer van een gebouw. Het bevat een opsomming van energiebesparende maatregelen die nog kunnen uitgevoegd worden om de energetische kwaliteit van de woning te verberen. Daarbuiten informeert het potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan een gebouw een energiescore (kengetal) toe te kennen.

Dit kengetal is een cijfer dat de energiescore van de woning weergeeft. Bij de berekening van het kengetal worden de gebouweigenschappen (gebruikte materialen, isolatiewaarden van dak, muren, ramen, ...) en de vaste installatie (voor verwarming en voor de productie van sanitair warm water) in rekening gebracht. Er wordt geen rekening gehouden met het gebruikersgedrag en de gewoonten van de bewoners. Het kengetal wordt ook gepositioneerd op een kleurenbalk (groen = energiezuinig; rood = niet energiezuinig) zodat de woning kan vergeleken worden met andere woongebouwen.

Bij verkoop van een woongebouw moet het energieprestatiecertificaat worden overgedragen aan de koper.

Vanaf 1 november 2008 dient in de notariële akte een clausule met betrekking tot het energieprestatiecertificaat worden opgenomen.


EPB: Energieprestatieregelgeving

Vanaf 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht om betere energieprestaties in gebouwen te stimuleren.

Wie een nieuwe woning bouwt (of een bouwvolume drastisch uitbreidt) is verplicht aan de EPB-eisen te voldoen. Deze vloeien voort uit de Kyoto-overeenkomst en hebben betrekking op de energieprestaties en het binnenklimaat van een gebouw. Uitgangspunt is beter isoleren om minder CO2 uit te stoten.

Algemeen
Er zijn drie soorten EPB-eisen te onderscheiden:

  • thermische isolatie-eisen (K-peil);
  • energieprestatie-eisen (E-peil);
  • binnenklimaateisen (verluchting).

Waarom

  • gezond en beter leefmilieu,
  • lager energiefactuur dus jaarlijkse besparing,
  • meer comfort,
  • energiezuinige woning,
  • meerwaarde van de woning op de verkoop- en verhuurmarkt,
  • broeikasgassen beperken,
  • ...