Syndicus / Rentmeester
Voor het beheer van uw vastgoed kan u een beroep doen op Valuma. Als gemandateerde van de eigenaar of mede-eigenaars van een gebouw gaan wij met vakkennis en bekwaamheid het volledige beheer opvolgen van uw pand.

Wij staan in voor alle basisdocumenten en briefwisseling en verzorgen een volledig administratief, financieel en technisch beheer. Al onze activiteiten worden constant getoetst aan de gangbare wetgeving terzake.

Wat houdt het beheer in?

Administratief beheer

 • Jaarlijkse statutaire algemene vergadering
  • Opstellen agenda
  • Verzenden van uitnodigingsbrieven
  • Aanleggen aanwezigheidslijst
  • Notuleren van besprekingen
  • Uitwerken notulen en overbrengen aan mede - eigenaars
  • Uitvoeren beslissingen algemene vergadering
 • Beheerraadsvergadering
  • Raad van bestuur
  • Bijwonen
  • Notuleren
  • Notuleren van besprekingen
  • Uitwerken notulen en overbrengen aan mede - eigenaars
  • Uitvoeren/voorbereiden beslissingen
 • Contractuele relaties
  • Verzekeringspolissen
  • Personeel
  • Toeleveringsbedrijven
  • Onderhoudsfirma's
  • Controleorganismen
 • Secretariaat
  • Briefwisseling inzake mede-eigendom

Financieel beheer

 • Boekhouding
  • Samenstellen werkingskapitaal
  • Betalen gemeenschappelijke rekeningen
  • Omslaan van dek Osten over de mede-eigenaars
  • Invorderen van verschuldigde bedragen
 • Werkingskapitaal
  • Kostenbegroting opstellen
  • Provisies berekenen
  • Betalingsvoorwaarden provisies bepalen
 • Residentierekening
  • Openen nieuwe rekening
  • Syndicus enige handtekeningdrager
 • Reservekapitaal
  • Staat van gebouw in kaart brengen
  • Oprichten reservekapitaal - verplicht
  • Als kosten in werkingskapitaal brengen
  • Syndicus geen handtekeningbevoegdheid
 • Betalingen ten laste van vereniging
  • Enkel voor betalingen ten laste van vereniging - bewijs via facturen
  • Geen betalingen waarvoor hij niet opdrachtgever was
 • Afrekening kosten
  • Alle te verdelen kosten
  • Volgnummer van bewijsstukken
  • Totaal te verdelen bedrag per verdeelsleutel
  • Totaal te verdelen bedrag van de gehele afrekening
 • Controle en goedkeuring boekhouding
  • Ten alle tijden boekhouding inzien
  • Einde boekjaar controle en goedkeuring

Technisch beheer

 • Instandhouding gemeenschappelijk patrimonium
  • Bedrijfsklaar houden technische installaties
  • Renovaties uitvoeren
  • Herstellingen doorvoeren
  • Notuleren van besprekingen
  • Uitwerken notulen en overbrengen aan mede - eigenaars
  • Uitvoeren beslissingen algemene vergadering
 • Beheerraadsvergadering