Plaatsbeschrijvingen
Valuma stelt professionele en volledige plaatsbeschrijvingen op. Er wordt een gedetailleerd verslag afgeleverd met begeleidende foto's en bijlagen.

Bij aanvang en beëndiging van de huurovereenkomst

Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij de aanvang van de huur.

Dit is vooral belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen. De huidige huurwetgeving bepaalt namelijk dat de huurder aansprakelijk is voor de schade die hij toebrengt aan de eigendom dat hij huurt. De verhuurder dient wel te bewijzen dat de huurder het huurpand heeft verwaarloosd, beschadigd of afgebroken.

Aan de hand van een plaatsbeschrijving kan de eventuele huurschade bij het einde van de huur bepaald worden. Dit met uitzondering van wat door overmacht of ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.


Bij aanvang en einde van werken

Aannemers van wegenis-, bouw- of afbraakwerken zijn veelal verplicht een plaatsbeschrijving te maken, want wanneer er door hun werken schade aan de omliggende constructies optreedt, zijn zij verantwoordelijk.

Het doel van dergelijke plaatsbeschrijvingen is om vast te stellen of er schade is aan een eigendom voor de werken aanvangen, zodat enerzijds de eigenaar niet ten onrechte kan beweren dat er schade zou zijn ontstaan door de werken en anderzijds er eventueel ontstane schade kan worden begroot.